Przeszczep nerki od żywego dawcy jest najlepszym
sposobem leczenia schyłkowej niewydolności nerek